DEN UNIKKE OFT TEKNOLOGI


Vores proces omdanner lavværdi polære organiske materialer til højværdi råvarer såsom bio-olie, bio-gas, bio-kul og carbon black. Dette gøres ved brug af mikrobølge-cracking af molekylerne.

Kontinuerlig proces


Vores proces er kompakt og sikrer lave driftsomkostninger.

Optimal teknologi ifølge litteraturen


Teknologien er optimal, hvis den kan lykkes - det har vi bevist at vi kan. Mikrobølger bearbejder materialet i dybden og ikke blot på overfladen.