OFT8-PROCESANLÆGGET


Vores 80kW mikrobølge-procesanlæg, OFT8, er i stand til at processere op til 600 kg indfødnings-materiale i timen.


OFT8 består af et modulært reaktorsystem, en 8 gange opskalering af det allerede funktionsdygtige pilotanlæg, optimeret gennem både test og mikrobølge simulationer.


Anlægget er kører med kontinuerlig drift, og inkluderer alle processeringstrin til at omdanne indfødningsmaterialet fra råmateriale til værdifulde råvarer.


  • Indfødningssystem til materiale og katalysatorblanding
  • Opvarmning af indfødningsmateriale ved brug af restvarme, efterfulgt af vores avancerede mikrobølgecracking af materialet
  • Olie/faststof separation og kondensering/køling af begge.

Vil du høre mere om OFT8?


OFT8 er designet med brugervenlighed for øje, og inkluderer mange andre funktion end der er listet ovenfor, såsom vandseparation m.m.

Hvis du er interesseret i en mere detaljeret beskrivelse af anlægget, er du velkommen til at kontakte os.

Vi er parate til at fortælle dig om anlægget og besvare alle de spørgsmål du kunne have til os.