Vores Historie


Organic Fuel Technology A/S blev grundlagt i 2007 af en gruppe landmænd nær Århus. Hensigten var at fremstille og betjene et anlæg til omdannelse af overskudshalm fra landbrug til biobrændstof ved hjælp af en katalytisk / mikrobølge-proces. Organic Fuel Technology A/S investerede derfor i et tyskfabrikeret anlæg. Anlægget havde dog en lang række teknologiske og mekaniske fejl, og opnåede derfor aldrig kontinuerlig drift. Efterfølgende gik leverandøren konkurs, og Organic Fuel Technology A/S besluttede at blive en tech virksomhed og udvikle deres egen mikrobølgereaktor.


I mellemtiden sikrede Organic Fuel Technology A/S patentrettigheder, og siden 2010 har der været udviklet og udført eksperimentelt arbejde, hvilket har resulteret i et pilotanlæg. Denne består af en velfungerende reaktor med manuel styring. Perifert udstyr er udviklet til tilførsel af råmateriale, kondensering af olie og flaring af overskydende gas.


Kræfterne bag anlægget er den oprindelige investorgruppe, REKA Maskinfabrikken A/S beliggende i Aars, studerende fra Aarhus Universitet og konsulentarbejde fra virksomheder beliggende i det østlige Jylland. I 2010 blev en ekstern mikrobølgekonsulent indbragt, som medbragte viden fra en stilling som forskningsassistent.


Det eksisterende pilotanlæg har opnået kontinuerlig drift, dog begrænser restproduktbeholderen driftstiden. Reaktorkonceptet er i sig selv unikt, og mere end 100 test har ført til en række unikke, patenterbare opfindelser. Pilotanlægget har med succes opnået omdannelse af biomasse til biobrændstof og gas samt gummigranulat til brændstof, gas og carbon black af høj kvalitet.


I 2020 er en 8 gange opskalering af pilotanlægget blevet færdigdesignet, med det sigende navn OFT8. Anlægget er fuldautomatisk og kan håndtere op til 600kg/t fødemateriale, der gør det til et fuldt kommercielt anlæg.

Pilotanlæg
Pilotanlæg

Pilotanlægget


Gennem test og simuleringer blev pilotanlægget oprettet og placeret på en gård nord for Århus.

Pilotanlægget er kontinuerligt blevet optimeret og har bidraget med tilstrækkeligt data til at etablere et kommercielt anlæg, OFT8.

OFT8 bruger alle de opnåede erfaringer fra pilotanlægget, samt nye optimeringer. Anlægget er derved en opskalering af en allerede testet og verificeret metode.

VORES VISION

SKABE VÆRDI UD AF AFFALD

Et OFT-anlæg vil medvirke til genanvendelse af affald, lav-værdi produkter og andre biprodukter, på en miljøvenlig og værdiskabende måde. Illustrationerne viser, hvordan OFT-anlæg kan danne en bæredygtig, cirkulær økonomi ved at nedbryde organisk materiale. De to cases viser henholdsvis genanvendelse af gummi fra udslidte dæk og slam fra spildevandsanlæg, men processen er anvendelig i mange andre cases og muligheder.


Når anlægget bruges i forbindelse med gummihåndtering, ender det meste af energien som en olie med høj brændværdi, som består af benzin, diesel og bunkerolie. Omkring halvdelen af gummien bliver omdannet til recycled carbon black, som kan bruges både i pigment- og plastikindustrien, samt bruges til nye dæk. Produktionen af virgin carbon black kræver afbrænding af op imod 1,5-2 kg olie, og ved at bruge recycled carbon black som alternativ vil CO2-udledningen for carbon black brugere falde markant.


I forbindelse med slamhåndtering, produceres der i OFT-processen bio-olie, bio-gas og bio-kul. Bio-kullet har interessante egenskaber; ikke kun som energy, men også for landbruget. Kullet indeholder flere af de næringsstoffer der findes i gødning, og kan derfor bruges som erstatning hertil. Det høje kulstof-indhold er samtidig med til at binde CO2 i jorden og dermed gøre gødningsprocessen CO2-negativ.

Vores Mission

Levere bæredygtige affaldsløsninger

Ved brug af vores avancerede mikrobølgeteknologi, kombineret med viden indenfor affaldshåndtering, supply chain management og vedligehold, hjælper vi vores kunder med at opnå økonomisk og miljømæssigt bæredygtige løsninger til deres affald, biprodukter og lav-værdiprodukter.

For Uddybende Oplysning


Ønsker du uddybende information om vores virksomhed eller har du tekniske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Anders Hjortshøj

CEO

anders.hjortshoej@organicfueltechnology.com

+45 40 71 18 19

Søren Midtgaard Nielsen

CTO, cand.polyt.

smn@organicfueltechnology.com

+45 27 50 75 09