VORES RØDDER OG VORES PARTNERE


Organic Fuel Technology A/S blev grundlagt I 2007 med et mål om at anvende mikrobølgeteknologi til at bearbejde biomasse og producere bio-olie igennem mikrobølge-cracking.


Verdensledende mikrobølgespecialister og stærke samarbejdspartnere


Med ekspertise fra verdensledende mikrobølgeeksperter fra et globalt førende dansk firma, som blandt andet udvikler avanceret radarudstyr, med stærke samarbejdspartere på universiteter og i forskningsbaserede organisationer, og ikke mindst igennem mere end 10 års forskning og udvikling har Organic Fuel Technology udviklet og patenteret en succesfuld mikrobølge-reaktorteknologi for processering af biomasse. Teknologien har potentialet til at revolutionere håndteringen af organisk affald og bidrage effektivt til en bæredygtig fremtid.


For at bevæge sig fremad med stærke competence og på samme tid fastholde en small og omkostningslet organization har vi baseret meget af vores udviklingsarbejde på tæt samarbejde med en lang række stærke eksterne samarbejdspartnere.


Blandt vores vigtigste partnere er Aarhus Universitet, Proces- og Materialeteknologi – en stærk forskningspartner; MKS Instruments – global leder indenfor fremstillingen af mikrobølge generatorer; Eltronic – et ledende ingeniørhus med fokus på styring og systemintegration; og KAMF – værdiskabende produktions- og logistikløsninger.


Lokal forankring - globale ambitioner


Organic Fuel Technology er en privatejet virksomhed med en bred og lokalt forankret ejerkreds. Landmænd var blandt de første investorer, men nu (2021) omfatter vores ejerkreds bade succesfulde forretningsmænd og virksomhedsejere, og eksperter indenfor forretningsudvikling, finansiering og økonomi mv.


Vi har base i Aarhus, men vores ambitioner er globale!

Pilotanlæg
Pilotanlæg

Pilotanlægget


Gennem test og simuleringer blev pilotanlægget oprettet og placeret på en lokation nord for Aarhus.

Pilotanlægget er kontinuerligt blevet optimeret og har bidraget med tilstrækkeligt data til at etablere et kommercielt anlæg, OFT8.

OFT8 bygger på alle de opnåede erfaringer fra pilotanlægget, samt nye optimeringer. Anlægget er derved en opskalering af en allerede testet og verificeret metode.

VORES VISION

FRA AFFALD TIL VÆRDI

Et OFT-anlæg vil medvirke til genanvendelse af affald, lav-værdi produkter og andre biprodukter, på en miljøvenlig og værdiskabende måde. Illustrationerne viser, hvordan OFT-anlæg kan danne en bæredygtig, cirkulær økonomi ved at nedbryde organisk materiale. De to cases viser henholdsvis genanvendelse af gummi fra udslidte dæk og slam fra spildevandsanlæg, men processen er anvendelig i mange andre cases og muligheder.


Når anlægget bruges i forbindelse med gummihåndtering, ender det meste af energien som en olie med høj brændværdi, som består af benzin, diesel og bunkerolie. Omkring halvdelen af gummien bliver omdannet til recycled carbon black, som kan bruges både i pigment- og plastikindustrien, samt bruges til nye dæk. Produktionen af virgin carbon black kræver afbrænding af op imod 1,5-2 kg olie, og ved at bruge recycled carbon black som alternativ vil CO2-udledningen for carbon black brugere falde markant.


I forbindelse med slamhåndtering, produceres der i OFT-processen bio-olie, bio-gas og bio-kul. Bio-kullet har interessante egenskaber; ikke kun som energy, men også for landbruget. Kullet indeholder flere af de næringsstoffer der findes i gødning, og kan derfor bruges som erstatning hertil. Det høje kulstof-indhold er samtidig med til at binde CO2 i jorden og dermed gøre gødningsprocessen CO2-negativ.

VORES MISSION

Vi skaber bæredygtige bio-brændstoffer af organisk affald

Ved brug af vores avancerede mikrobølgeteknologi, kombineret med viden indenfor affaldshåndtering, supply chain management og vedligehold, hjælper vi vores kunder med at opnå økonomisk og miljømæssigt bæredygtige løsninger til deres affald, biprodukter og lav-værdiprodukter.

FOR UDDYBENDE OPLYSNINGER


Ønsker du uddybende information om vores virksomhed eller har du tekniske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Anders Hjortshøj

CEO

anders.hjortshoej@organicfueltechnology.com

+45 40 71 18 19

Søren M.Nielsen

CTO, cand.polyt.

smn@organicfueltechnology.com

+45 27 50 75 09