Hvad Vi Kan


Vi tilbyder grønne affaldshåndterings procesanlæg til industrien


Organic Fuel Technology A/S er en teknologisk virksomhed, som udvikler affaldshåndteringsløsninger ved brug af mikrobølgeteknologi.


Vores proces omdanner lav værdi affalds- og bi-produkter som halm, slam og gummi til høj værdi råvarer; olie, gas og biokul eller carbon black.


OFT-teknologien er yderst effektiv, og opererer ved forhold, der er meget simplere og sikrere end konkurrerende teknologier.


EN BÆREDYGTIG FREMTID

VORES VISION

Vores vision er at deltage positivt i den igangværendeg grønne omstilling og samtidig sikre bæredygtige og rentable løsninger.


OFT-teknologien opfylder 4 af FN's 17 globale mål for bæredygtig udvikling, hvilket skaber et grønnere alternativ for fremtiden.

Kunne du tænke dig at høre mere?

Giv os et ring